உலகின் முதல் கொரோனா தடுப்பு மருந்து நடைமுறைக்கு வருவதில் சிக்கல்?

Zika virus மற்றும் chikungunya போன்ற வைரஸ்களுக்குத் தடுப்பு மருந்து உற்பத்தி செய்து உலகம் முழுக்க ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவனம் தடுப்பு மருந்து தயாரித்துள்ளது. ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த Bharat bio tech நிறுவனம் உலகின் முதல் கொரோனா தடுப்பு மருந்து (BBV152) … Read More