எலான் மஸ்க் 0 to Success | The success story of the world’s richest man in 2021

உலகின் முதல் பணக்காரர் Elon Musk ன் வெற்றி பயணம் 1971 ல் தென்னாப்பிரிக்காவில் பிறந்தார் எலான் மஸ்க்.அவரின் அப்பா ஒரு இஞ்சினியர், அம்மா சினி மாடல். அவருக்கு புத்தகம் படிப்பது மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று. மிகவும் அமைதியான மனப்பான்மை கொண்டவர்.தனது … Read More