ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட தமிழ் படங்கள் | Tamil films that went to the Oscars

தமிழில் வெளிவந்த திரைப்பங்களில் ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட படங்கள் உலகின் மிக உயரிய விருதாக Holywood ல் கொடுக்கப்படும் Oscar விருது கருதப்படுகிறது.ஏனெனில் இந்த விருதுக்கான Nominationக்கு செல்லும் படங்களுக்கு தனி மரியாதை உண்டு. இந்திய சினிமா, தமிழ் சினிமாவை உற்று … Read More